| Μενού Πλοήγησης

Μέσα στην ομάδα χρησιμοποιούμε μεθόδους που ανταποκρίνονται στην ηλικία και το αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών και δημιουργούμε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου ενθαρρύνεται η αυθεντική έκφραση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, βοηθάμε τα παιδιά να κατανοήσουν δυσλειτουργικές συμπεριφορές και να υιοθετήσουν νέους, υγιείς τρόπους αλληλεπίδρασης με τους γύρω τους. Τα παιδιά με αυτό τον τρόπο αποκτούν όλα τα εφόδια, ώστε να εξελιχθούν σε ώριμα, αυτόνομα, υγιή, υπεύθυνα αλλά κυρίως χαρούμενα άτομα.

Περισσότερα: Ομάδα Ψυχοσυναισθηματικής Ανάπτυξης Παιδιών