| Μενού Πλοήγησης

Θεραπεία Τραύματος EMDR

Το EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) είναι η πλέον ενδεδειγμένη και σύγχρονη μέθοδος για τη θεραπεία ψυχικού τραύματος. Το τραύμα προκαλείται όταν εξαιρετικά στρεσογόνα γεγονότα λαμβάνουν χώρα, τα οποία το άτομο δεν καταφέρνει να επεξεργαστεί ικανοποιητικά. Αν ο φόβος, η ένταση και ο πόνος που συνοδεύουν τα γεγονότα αυτά δεν αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, μπορεί να οδηγήσουν στην εκδήλωση συμπτωμάτων ή ακόμα και σοβαρής διαταραχής με μακροχρόνιες επιπτώσεις στον ψυχισμό.

Η μέθοδος EMDR συνδυάζει στοιχεία από διάφορες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις. Πραγματοποιείται σε 3 φάσεις, ενώ βασικό της στοιχείο είναι τα διεστιακά αισθητηριακά ερεθίσματα (οπτικά, ακουστικά, απτικά). Στην πρώτη φάση ο θεραπευόμενος έρχεται σε επαφή με τις εσωτερικές του πηγές, τις οποίες και ενισχύει ενώ ταυτόχρονα εκπαιδεύεται σε τεχνικές χαλάρωσης και ανακούφισης από το άγχος. Με τον τρόπο αυτό προετοιμάζεται και ενδυναμώνεται ώστε να καταφέρει να επεξεργαστεί αποτελεσματικά τις τραυματικές εμπειρίες, διατηρώντας τον έλεγχο. Στη συνέχεια, κατά την κύρια εφαρμογή της μεθόδου, ο θεραπευόμενος καλείται να παρακολουθήσει αμφίπλευρα αισθητηριακά ερεθίσματα, ενώ ταυτόχρονα εστιάζει σε τραυματικά και ψυχοπιεστικά γεγονότα. Μετά από κάθε σετ διεστιακών ερεθισμάτων ενθαρρύνεται ελεύθερα να περιγράψει όσα σκέφτηκε ή ένιωσε. Με τον τρόπο αυτό, σταδιακά τα εσωτερικά «ρήγματα» ενώνονται, η εμπειρία ανακαλείται ως ενιαία και επέρχονται αλλαγές στο ίδιο το άτομο. Η θεραπεία ολοκληρώνεται με την ενσωμάτωση της αλλαγής στην παρούσα κατάσταση του ατόμου. Ο θεραπευόμενος εγκαθιδρύει νέα μοτίβα συμπεριφοράς και θετικές πεποιθήσεις, τα οποία διατηρεί ως εφόδια για την αντιμετώπιση μελλοντικών αρνητικών εμπειριών. Έτσι επέρχεται η πλήρης ίαση και η διατήρηση της καλής ψυχικής υγείας στο χρόνο.

Το EMDR διεξάγεται αποκλειστικά από ειδικά εκπαιδευμένους ψυχολόγους και ψυχιάτρους, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και αρκετή κλινική εμπειρία. Πραγματοποιείται σε ατομικές συνεδρίες διάρκειας 1,5 περίπου ώρας και εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε άτομα όλων των ηλικιών (παιδιά, εφήβους, ενηλίκους).

Διαταραχές στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος EMDR:

  • Διαταραχές Μετατραυματικού Στρες
  • Φοβίες
  • Κρίσεις πανικού
  • Κατάθλιψη
  • Απώλεια / Πένθος
  • Ιδεοψυχαναγκαστικές Διαταραχές
  • Εξαρτήσεις
  • Περιπτώσεις χρόνιου πόνου
  • Διαταραχές προσωπικότητας
  • Για την βελτίωση επιδόσεων αθλητών, καλλιτεχνών κ.α.

new cta psychologos

Κλείστε τώρα μια συνεδρία
καλώντας στο 211-4107235 ή συμπληρώστε τη φόρμα

Φόρμα συνεδρίας

Όλες οι συνεδρίες είναι απόρρητες βάση του άρθρου 9 του νόμου 991/79.