| Μενού Πλοήγησης

Θεραπεία Ζεύγους / Οικογένειας

Οικογενειακή Θεραπεία

Η οικογενειακή θεραπεία είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας και στοχεύει στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που εμφανίζονται μέσα στο οικογενειακό σύστημα, στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της οικογένειας ως ομάδας, αλλά και στη διατήρηση της ψυχικής υγείας κάθε μέλους χωριστά. Για το λόγο αυτό συμμετέχουν σε αυτή όλα τα μέλη της οικογένειας.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι οικογένειες προσέρχονται για θεραπεία όταν ένα παιδί εμφανίζει κάποιο σύμπτωμα ή δυσκολία. Το παιδί θα λέγαμε ότι με αυτό τον τρόπο προσπαθεί να δώσει ένα μήνυμα στους γονείς, να τους δείξει ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι χρειάζεται να κινητοποιηθούν για να επαναφέρουν την ισορροπία στο οικογενειακό σύστημα.

Με αφορμή το σύμπτωμα του παιδιού ή γενικότερα του μέλους της οικογένειας, ο θεραπευτής εστιάζει στις ανησυχίες όλων των μελών. Αυτό που κυρίως ενδιαφέρει την οικογενειακή θεραπεία είναι το πώς τα ατομικά χαρακτηριστικά και οι συμπεριφορές συνδέονται με το πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίζονται. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών εξετάζονται οι τρόποι συνδιαλλαγής, οι κανόνες της οικογένειας, ενθαρρύνεται η άμεση επικοινωνία μεταξύ των μελών και η έκφραση συναισθημάτων. Παράλληλα εντοπίζονται οι θετικές πτυχές στη ζωή της οικογένειας με στόχο να αξιοποιηθούν για να εξομαλυνθούν οι δυσκολίες και οι συγκρούσεις.

Στην οικογενειακή θεραπεία, στόχος είναι η αναδόμηση της οικογένειας. Βασικό στοιχείο είναι ο επαναπροσδιορισμός των δυσλειτουργικών τρόπων «σχετίζεσθαι» και η υιοθέτηση και χρήση νέων, εναλλακτικών και πιο υγιών μορφών αλληλεπίδρασης.

Θεραπεία Ζεύγους

Η θεραπεία ζεύγους πραγματοποιείται σε συνεδρίες που συμμετέχει από κοινού το ζευγάρι και το αίτημα αφορά αποκλειστικά τη σχέση τους. Ο θεραπευτής ενθαρρύνει την συναισθηματική έκφραση των δύο συντρόφων και διευκολύνει την επεξεργασία των θεμάτων που αφορούν την μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Στόχος είναι η ανακούφιση από τα συμπτώματα και τα προβλήματα που εμφανίστηκαν και η αναζήτηση νέων πιο υγιών τρόπων επικοινωνίας.

Ο θεραπευτής, δεν δίνει συμβουλές, δεν υποδεικνύει στους δύο συντρόφους το πώς θα ζήσουν, ούτε προτείνει έτοιμες λύσεις. Αντίθετα οι θεραπευόμενοι στηρίζονται στις δικές τους αποφάσεις, ενώ μέσω της θεραπείας αυξάνεται η αυτογνωσία, εκφράζονται επιθυμίες και ανάγκες και μειώνονται οι αρνητικές πεποιθήσεις.

Δεν πρέπει να συγχέουμε τη θεραπεία ζεύγους με τη συμβουλευτική γονέων. Στη συμβουλευτική γονέων το επίκεντρο είναι πάντα τα παιδιά, και οι δύο γονείς με τη βοήθεια του ψυχολόγου, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ή να προλάβουν προβλήματα και δυσκολίες αυτών. Στη θεραπεία ζεύγους, συχνά μπορεί να αναδυθούν διαφωνίες και εντάσεις σχετικές με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, όμως πάντα εστιάζουμε στην σχέση των δύο συντρόφων και στοχεύουμε στην επαναφορά της ισορροπίας σε αυτή.

Μοιραστείτε....

Ακολουθήστε μας!